Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Zabrana izvoza

Zabrana izvoza
Trgovina, tranzit, posedovanje, korišćenje oružja za masovno uništavanje – OMU (nuklearno, hemijsko,  biološko  oružje  kao  i  sredstva za  njihovo  lansiranje)  je  z a b r a nj e n o,  posebno u terorističke svrhe, prema Rezoluciji 1540 SB UN. 

Postoje različite vrste embarga, koje sadrže zabrane i restrikcije u spoljnoj trgovini. Embargo predstavlja ograničenja u slobodi spoljne trgovine u odnosu na određenu zemlju, koji može biti baziran na rezoluciji i uveden od strane međunarodnih organizacija (UN, EU, OEBS) i/ili unilateralnim sankcijama Republike Srbije.

Sadržaj embarga zavisi od specifičnosti zemlje izvoza odnosno krajnje destinacije i može uključiti različita ograničenja i zabrane. Prema sadržini i ciljevima embarga uvek se mora proveriti da li je nameravana aktivnost i/ili legalna transakcija predmet ograničenja. Embargo se može odnositi ne samo na izvoz robe već i na uvoz odnosno tranzit robe, transakcije kapitala i plaćanje, kao i na usluge. Takođe, postoje sankcije koje su uvedene za određene osobe, nezavisno od zemlje. Regulativa spoljne trgovine se uvek mora posmatrati u kontekstu odredaba embarga koji je  na snazi.

Vojni embargo sadrži jasna ograničenja i zabrane na isporuku oružja, municije i druge vojne opreme kao što je navedeno:
  • u rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN)

  • u restriktivnim merama Evropske unije (EU)

  • u preporukama Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i 

  • unilateralnim embargom Republike Srbije na izvoz naoružanja.
L i s t e  n i s u  k o n a č n e, podložne su periodičnim promenama, kako ukidanjem ili ublažavanjem sankcija pojedinim državama, tako i pooštravanjem ili uvođenjem novih sankcija drugim državama.

U pomenutim rezolucijama i listi EU su date informacije o vrsti restriktivnih mera, državama pod vojnim embargom i ostalim sankcijama, kao i informacije o vrsti naoružanja pod embargom i postojećim izuzećima od sankcija. Takva izuzeća su obično u vezi sa humanitarnim aktivnostima ili mirovnim operacijama. Dozvola, za izvoz naoružanja i vojne opreme odnosno robe dvostruke namene, neće biti izdata, ukoliko je država kupca odnosno krajnjeg korisnika, pod vojnim embargom i/ili sankcijama i drugim restriktivnim merama, osim za transakcije koje su navedene kao izuzetak.

U vezi sa napred navedenim, neophodno je da, rukovodstvo privrednih subjekata i/ili preduzetnik, pre započinjanja aktivnosti na ugovaranju spoljnotrgovinskog posla, dobro prouči trenutnu listu država pod vojnim embargom i ostalim sankcijama, kao i da prati promene na tom planu i kriterijume za izdavanje dozvola.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft