Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Slobodna trgovina

Slobodna trgovina

SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI

 

Na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Republika Srbija zaključila primenjuju se preferencijalne stope carine (niže od stopa carine propisanih Zakonom o Carinskoj tarifi) na robu poreklom iz tih zemalja, kada ih prate odgovarajući dokazi o poreklu.

U ovom momentu prilikom uvoza u Republiku Srbiju primenjuju se sledeći sporazumi:
  1. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica

  2. CEFTA sporazum

  3. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU

  4. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom

  5. EFTA sporazum

  6. Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i jedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

  7. Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije


Strane ugovornice sporazuma su: Republike Srbije i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU). 
 
Primena sporazuma je počela 10.jula 2021 godine.

CEFTA sporazum

Sporazum o izmenama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi se primenjuje od 27. oktobra 2007. godine.

Sporazum je imao izmenu u skladu sa Protokolom Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi kojim je postignuta dalja liberalizacija stopa carine za poljoprivredne proizvode (ukinute preferencijalne stope pri uvozu iz Moldavije i Albanije i promenjeni su uslovi preferencijalnog uvoza iz Hrvatske).

CEFTA sporazum se primenjuje na Albaniju,  Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Moldaviju i UNMIK u ime Kosova.

 

CEFTA sporazum predviđa punu liberalizaciju - nema naplate carina i ostalih carinskih dažbina.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane i Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji,  je potpisan 2008. godine, a primenjuje se od 30. januara 2009. godine kroz odredbe Prelaznog trgovinskog sporazuma.

 

SSP se u 2019. godini primenjuje prema dinamici stopa koja je ispregovarana za poslednju, šestu godinu liberalizacije. Ovo znači da svi industrijski proizvodi poreklom iz EU ne plaćaju carinu a da je za poljoprivredne proizvode iz 5 aneksa i 2 protokola dostugnut pun stepen liberalizacije, koji ne znači i oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom se primenjuje od 1. septembra 2010. godine, što znači da se u 2019. godini primenjuje u skladu sa dinamikom propisanom za poslednju godinu liberalizacije.

Još u 2015. godini dostignuta je puna liberalizacija za sve industrijske proizvode. U delu poljoprivrede nije predviđena postepena liberalizacija stopa po godinama. Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Turske se uvoze u Srbiju u skladu sa uslovima utvrđenim u Aneksu 1 ovog Protokola. Ovo znači da su za ograničenu listu poljoprivrednih proizvoda odobrene carinske kvote, dok se za sve ostale poljoprivredne proizvode koji nisu navedeni u tom Aneksu primenjuje carina (i ostale carinske dažbine) u punom iznosu.

Sporazum je pretrpeo izmene. 

Zakon o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, je usvojila Narodna skupština Republike Srbije 25. septembra 2018. godine. Za primenu preferencijalnog režima pri uvozu u Republiku Srbiju robe turskog porekla, bitan je 
Aneks I Protokola  I. 


EFTA sporazum

Sporazum o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama (Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Švajcarska Konfederacija), počeo je da se primenjuje za Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju i Kneževinu Lihtenštajn od 1. oktobra 2010. godine, za Kraljevinu Norvešku od 1. juna 2011. godine, a za Republiku Island od 1. oktobra 2011. godine.

 

EFTA sporazum se u 2019. godini primenjuje prema dinamici stopa koja je ispregovarana za poslednju godinu liberalizacije.

 

Za sve industrijske proizvode ne naplaćuje se carina.  

 

Što se tiče poljoprivrede, za sve EFTA zemlje jedinstveno su tretirani prerađeni poljoprivredni proizvodi (Protokol A) i ribe i proizvodi od ribe (Aneks II), dok su bazni poljoprivredni proizvodi ispregovarani bilateralno - sa svakom EFTA zemljom posebno.

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije (The Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Serbia), je potpisan 16. aprila 2021. godine u Beogradu.

U "Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 13 od 12. jula 2021. objavljen je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji .

Primena ovog sporazuma počela je 20. maja 2021 godine.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft