Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Akcizne markice

Akcizne markice

Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu

 

Obveznici akcize – proizvođači i uvoznici cigarta, alkoholnih pića i kafe da su dužni da Ministarstvu finansija dostave izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama.
  • Proizvođači i uvoznici cigarta izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu  AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim  akciznim markicama.

  • Proizvođači i uvoznici alkoholnih pića izveštaj o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu  AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića.

  • Proizvođači i uvoznici kafe izveštaj o  preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama dostavljaju na Obrascu AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu.

Obrasci AM-CAM-A i AM-K propisani su Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanju cigareta i alkoholnih pića – u daljem tekstu: Uredba o markicama,  i čine njen sastavni deo.

 

Obrasci se mogu dostaviti Ministarstvu finansija i elektronskim putem.

Obaveza dostavljanja kvartalnog izveštaja propisana je odredbom člana 16. Uredba o markicama, prema kojoj su proizvođači, odnosno uvoznici cigareta, alkoholnog pića i kafe dužni  da vode evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića i kafe po svakom Obrascu ZAM i da te podatke kvartalno dostavlja Ministarstvu finansija.

Za nedostavljanje izveštaja zaprećena je novčana kazna za prekršaj, i to za

  • pravno lice od 100.000 do 2.000.000 dinara;

  • odgovorno lice u pravnom licu od 5.000 do 50.000 dinara.
Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina

  • Ako je kvartalnim izveštajem iz Obrasca AM-C, AM-A i AM –K za period od 1.1. do 31.3. 2019. godine,  konstatovane markice koje su  oštećene, ali sa vidljivom oznakom serije i serijskog broja (kolona 8 Obrasca AM-C,  AM-A i AM-K), proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnih pića, saglasno članu 14. stav 2. Uredbe o markicama, dužan je da te oštećene akcizne markice vrati Ministarstvu finansija u roku od 15. dana po isteku kvartala. 
Vraćanje oštećenih akciznih markica vrši se tako što se oštećene akcizne markice lepe na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijskog broja markice. 

U skladu sa članom 14. stav 3. Uredbe o markicama,  broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/CA ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića,  Broj (količina) oštećenih markica kod kojih je vidljiva oznaka serije i serijskog broja nije ograničena.

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/CA broj (količina) markica veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica veći od 0,3%.
  • Ako je kvartalnim izveštajem iz Obrasca AM-K za period od 1.1. do 31.3.2019. godine, konstatovane markice koje su  oštećene, sa vidljivom oznakom serije i serijskog broja (kolona 8. Obrasca AM-K), proizvođač, odnosno uvoznik kafe, saglasno članu 14a. stav 2. Uredbe o markicama, dužan je da te oštećene akcizne markice vrati Ministarstvu finansija u roku od 15. dana po isteku kvartala. 
Vraćanje oštećenih akciznih markica vrši se tako što se oštećene akcizne markice lepe na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijskog broja markice.

U skladu sa članom 14a. stav 3. Uredbe o markicama, broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrascu ZAM/K ne može biti veći od 0,8% od izdatog broja markica za kafu u pojedinačnom pakovanju, odnosno 0,1% za kafu u rinfuznom pakovanju (u rasutom stanju). Broj (količina) oštećenih markica kod kojih je vidljiva oznaka serije I serijskog broja nije ograničena.

Ukoliko je po jednom Obrascu ZAM/K broj (količina) markica, veći od 0,8%, odnosno 0,1% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dostavlja uz Obrazac AM-K - Kvartalni izveštaj o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznih markica i specifikaciju oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po svakom Obrascu ZAM/K.
 
Specifikacija se dostavlja po vrsti markice i zapremini pakovanja kafe, odnosno kilogramu neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona.  

U skladu sa članom 14a stav 5. Uredbe o markicama, obveznik akcize, dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koja prelazi 0,8% na osnovicu koju čini 20% akcize na prženu kafu, odnosno kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu, prema vrsti kafe iz člana 14. stav 1. Zakona.

Za količinu markica (za kafu u rifunznom stanju) koja prelazi 0,1% obveznik dužan je da obračuna i plati akcizu na količinu kafe, shodno pakovanju, prema specifikaciji iz člana 8. stav 8. Uredbe o markicama, na osnovicu koju čini akciza na neprženu kafu, i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica veći od 0,1%.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft