Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

Carinska vrednost

Carinska vrednost
CARINSKA VREDNOST ROBE  U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Podatak o vrednosti robe u carinskim postupcima je, pored količine i vrste robe koja podleže carinskim procedurama, jedan od najbitnijih podataka.
 
Kako se prilikom zahtevanja od carinskog organa moraju nedvosmisleno tačno navesti svi podaci u cilju odobrenja zahtevanog postopka od strane carinskog organa to je obaveza deklaranta da navede tačne podatke o vrednosti robe.
 
Carinskim zakonom , odredbama  člana 39. do  49. propisani su načini  i redosled primene metoda vredovanja carinske robe. Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom  propisani su bliži uslovi vrednovanja robe - član  98. do 131.
 
U pogledu prekršajne odgovornosti netačno oznčavanje vrednosti robe u zavisnosti od načina činjenja prekršaja, stepena prekršajne odgovornosti i oblika umišljaja, netačno označavanje vrednosti robe sankcionisano je prekršajima iz člana 293. stav 1 tačka 1; 294 stav 1 tačka 1, 5 i  8 .
 
Pravilno utvrđena carinska vrednost robe sa aspekta prekršajnog postupka bitna je  i zbog:
  • osnova za odmeravanje  visine kazne za prekršaje iz člana 292 i 293. carinskog zakona;
  • naplate  protivvrednosti robe u smislu člana 298 st3.(kada se roba iz bilo kog razloga ne moože oduzeti);
  • oduzimanja prevoznog sredstva ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 299. Carinskog zakona;
  • određivanja jemstva od strane prekršajnog suda ukoliko okrivljeni želi da izjavi žalbu.
Vrednost robe utvrđuje se po propisima koji su važili u vreme izvršenja prekršaja.
 
Ukoliko se vrši komisijska procena vrednosti robe, mora se navesti način - tačan pravni osnov uz objašnjenje iz kojih razloga nije primenjen metod vrednovanja po reslodu naveden u  Carinskom zakonu, na osnovu koga je utvrđena vrednost robe. Ukoliko se ne postupi na navedeni način, pa se u presuđenju prihvati vrednost koja ne sadrži napred navedene elemente, predstavlja bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka.
 
U toku prekršajnog postupka moguće je osporavati vrednost robe. Sud odlučuje da li će prihvatiti predlog za veštačenje na okolnost utvrđivanja carinske vrednosti robe.
 
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft