Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Službena objašnjenja

Službena objašnjenja

Ministarstvo finansija je objavilo sledeće Biltene - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijski propisa za:

 1 decembar 2016.  >>>   januar 2017.   ovde  januar 2020 ovde
 2 novembar 2016.  >>>  februar 2017.  ovde  februar 2020  ovde
 3 oktobar 2016.  >>>   mart 2017.  ovde   mart - maj 2020  ovde
 4 septembar 2016  >>>   april 2017.  ovde   jun - avgust 2020.  ovde 
 5 juli-avgust 2016 >>>   maj 2017.  ovde   septembar 2020.  ovde 
 6 jun 2016 >>> jun 2017.   ovde     
 7 maj 2016  >>>   jul - avgust 2017.  ovde      
 8 april 2016.  >>> septembar 2017. ovde    
 9 mart 2016.  >>> oktobar 2017. ovde    
 10 februar 2016.  >>>   novembar 2017.  ovde    
 11 januar 2016.  >>>   decembar 2017.  ovde    
 12 decembar 2015.  >>>   januar 2018. ovde    
 13 novembar 2015.  >>>  februar 2018. ovde    
 14 oktobar 2015. >>>   mart 2018.  ovde    
 15 septembar 2015.  >>>  april 2018.  ovde      
 16 jul - avgust 2015.  >>>  maj 2018. ovde      
 17 jun 2015.godine  >>>  jun 2018.  ovde    
 18 maj 2015 godine >>>   jul - avgust 2018.  ovde      
 19 april 2015.godine >>> septembar 2018.  ovde      
 20 mart 2015.godine >>>  oktobar 2018.  ovde    
21 februar 2015.godine  >>> novembar 2018.  ovde      
22 januar 2015.godine  >>> decembar 2018.  ovde     
23 decembar 2014. godine  >>> januar 2019.  ovde    
24 novembar 2014.godine  >>> februar 2019.  ovde      
25 oktobar 2014.godine  >>>  mart 2019.  ovde      
26 septembar 2014. godine  >>> april 2019.  ovde      
27 jul - avgust 2014. godine  >>>  maj 2019. ovde      
28 jun 2014. godine  >>>  jun 2019. ovde      
29 maj 2014. godine  >>>  juli - avgust 2019.  ovde    
30 april 2014. godine  >>> septembar 2019. ovde      
31 mart 2014.godine  >>>  oktobar 2019. ovde      
32 februar 2014. godine  >>> novembar 2019. ovde      
33 januar 2014. godine  >>>  decembar 2019.  ovde      
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft