Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Veterinarska kontrola

Veterinarska kontrola
POSTUPAK KONTROLE POŠILjAKA KOJE PODLEŽU VETERINARSKOJ KONTROLI PRILIKOM UVOZA – PROVOZA
 
Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi).

Detaljno razvrstavanje pošiljki i postupak pregleda prilikom uvoza regulisan je Pravilnikom o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima.

Minimalne i maksimalne količine robe koja se uzima kao uzorak za laboratorijsko ispitivanje na zdravstveno-higijensku i kvalitativnu ispravnost date su u Prilogu 2.

Procenat učestalosti pregleda pošiljki dat je u Prilogu 3.

Izdavanje veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz odnosno provoz
 
Pre započinjanja uvoza potrebno je pribaljanje Rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza.

Zahtev sa potrebnim podacima i propisanm taksom, podnosi se Ministarstvu Poljoprivrede Trgovine Šumarstva i vodoprivred – Uprava za verterinu, Omladinskih brigada 1. 11080 Beograd.

Troškovi sprovođenja rešenja padaju na teret uvoznika, a u slučaju tranzita na ovlašćeno pravno lice iz Repulike Srbije koje je podnelo zahtev u ime vlasnika pošiljke u tranzitu.

Dozvola sa veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza – tranzita izdaje sa rokom važenja od šest meseca (180 dana), a u zahtevu je potrebno navesti količinu robe za koju se planira uvoz u navedenom periodu.

Član 124. Zakona o veterinstvu reguliše obavezu pribavljanja, način idavanja uvozne dozvole sa određivanjem veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz u Republiku Srbiju .

Uvoz-tranzit pošiljaka dozvoljen je samo preko odobrenih graničnih prelaza gde je prisutna granična veterinarska inspekcija, Republike Srbije.

Odobreni prelazi prema susednim državama su:
OBAVEZNA JE NAJAVA POŠILJKE graničnoj veterinarskoj inspekciji, najmanje 24 sata pre dolaska na granični prelaz

Pregled pošiljke

Dokumentarni 
 1. Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD)

 2. Originalni primerak odgovarajućeg veterinarskog sertifikata koji mora da prati pošiljku

 3. Dokaz o uplaćenim taksama

 4. Specifikacija robe

 5. Faktura
U slučaju tranzita: dokaz o prijemu pošiljke u zemlji upućenja (izjava ili rešenje nadležnog organa države uvoza)
 
Plan prevoza
 • Identifikacija pošiljke

 • Životinje/proizvodi odgovaraju opisu i podacima navedenim u pratećoj veterinarskoj dokumentaciji

 • Broj životinja

 • Broj ušne markice/ br. mikročipa/ tetovir broj i sl.

 • Plomba

 • Deklaracija

 • Vrsta proizvoda

 • Vetreinarski kontrolni broj objekta (identifikaciona oznaka) na proizvodu i dokumentima

 • Broj pakovanja i težina
FIZIČKI PREGLED
 • Pošiljke životinja

 • Ptocena sposobnosti za putovanje

 • Pregled uslovnosti transportnog srdetva

 • Klinički pregled - vizuelni pregled životinje, posmatranje digestivnog i respiratornog sistema, merenje telesne temperature, palpacija, procena ponašanja, držanja i izgleda životinja

 • Laboratorijsko ispitivanje
USLOVI ZA UVOZ POŠILJAKA
 
Član 121. Zakona o veterinarstvu
 
Uvoz životinja može da se vrši ako su ispunjeni propisani uslovi u pogledu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i ako su životinje obeležene u skladu sa propisima zemlje izvoznice, odnosno zemlje porekla pošiljke.

Uvoz iz stava 1. ovog člana može se odobriti i u slučaju da su primenjeni drugačiji postupci od propisanih, a za koje nadležna služba zemlje izvoznice pruži naučno zasnovane dokaze o postizanju jednakog nivoa zaštite zdravlja koji bi se postigao primenom postupaka propisanih u Republici Srbiji.

Uvoz proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta odobrava se iz objekata koji ispunjavaju propisane uslove, koji su registrovani u EU i koji su pod kontrolom nadležnog organa.

Ministarstvo može odobriti uvoz iz stava 3. ovog člana iz drugih objekata kada se utvrdi da su propisi, standardi, proizvodnja i nadzor koje vrši zemlja izvoznica istovetni propisima Republike Srbije i da je obezbe đen jednak nivo zaštite potrošača.

Postupci zvanično prihvaćeni od relevantnih međunarodnih organizacija za utvrđivanje standarda za zaštitu zdravlja priznaju se za postupke koji pružaju jednak nivo zaštite zdravlja, kao i postupci propisani u Republici Srbiji.

Ministarstvo može izvršiti pregled radi provere objekata iz stava 5. ovog člana.

Troškove pregleda snosi uvoznik.

Zakon o veterinarstvu propisuje da su objekti odobreni od nadležnih veterinarskih službi države porekla.
 
EU odobrene objekte možete proveriti OVDE. Tu su svi zvanični registri koji su u državama članicama EU. Praktično ko želi da uveze neki proizvod životinjskog porekla tu moze da proveri da li je taj objekat na listi odobrenih u EU. Ukoliko se ne nalazi na listi neće se odobriti uvoz u skladu sa gornjim članom zakona
 
Na ovom linku su odobreni objekti iz trećih država (koje nisu članice Evropske unije) iz kojih se mogu uvoziti proizvodi životinjskog porekla u Evropsku uniju.

Na listi Serbia, nalaze se objekti koji mogu da izvoze proizvode životinjskog porekla u EU. Mogu da izvoze samo onu vrstu proizvoda za koju su dobili odobrenje i nalazi se na listi EU.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft