Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

PANEL/WEBINAR

Panel, 1  februar 2022

 PRIVREMENI UVOZ

posebni carinski postupak

 1. Zahtev i odobrenje
 2. Vođenje evidencija
 3. Rok u kom roba može ostati u postupku privremenog uvoza
 4. Privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 5. Privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
Učestvuju: Snežana Karanović i Milka Živanović iz Ministarstva finansija i Nataša Igić iz Carinarnice Beograd

 

Datum: 1. februar 2022
 
Vreme:  10.00 - 11.00 sati
 
Pre  održavanja panela, učesnici će biti u mogućnosti da pogledaju video sadržaj/film/ na temu "PRIVREMENI UVOZ - posebni carinski postupak" koji je snimljen na bazi članka koji je napisala Milka Živanović.
 
Pitanja učesnici mogu postaviti pozvanim autorima ili u toku panela ili prilikom registracije za učešće na panel diskusiju.

Kotizacija za učešće: 5.990,00 RSD

Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom pretplatom ne plaćaju kotizaciju za učešće na panelima u našoj organizaciji. Za panele koji se održavaju samo u online formatu, nema ograničenja ni za broj učesnika panela.

 Panel, 10. februar 2022 godine
 IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja na osnovu rešenja sadržanih u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je oblast koja pruža mogućnost za visok nivo poreskih ušteda za sve one koji umeju da ih pravilno tumače i primenjuju
 • obezbeđenje potpune zaštite rezidenata od međunarodnog dvostrukog oporezivanja
 • obezbeđenje podrške preduzećima Republike Srbije koja obavljaju delatnost u inostranstvu
 • stvaranja poverenja kod stranih investitora u pogledu pogodnosti i stabilnosti poreskih uslova za ulaganje u Republiku Srbiju
 • sprečavanje poreske diskriminacije na međunarodnom planu
  • visina stopa za oporezivanje prihoda ostvarenih u Republici Srbiji, odnosno u drugoj državi ugovornici po osnovu dividendi, kamata, autorskih naknada i naknada od usluga određuje ovim ugovorom, a ne unutrašnjim zakonodavstvom država ugovornica 
  • primena načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica Republike Srbije, koja  obavljaju delatnost u drugoj državi ugovornici, u odnosu na fizička i pravna lica te druge države koja obavljaju istu delatnost pod istim ili sličnim uslovima
  • ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja stvaraju povoljniji poreski uslovi za izvođenje investicionih radova u drugoj državi ugovornici
Učestvuje: Dejan Dabetić iz Ministarstva finansija

Datum: 10. februar 2022
 
Vreme: 10.00 - 11.00 sati
 
Pre  održavanja panela, učesnici će biti u mogućnosti da pogledaju video sadržaj/film/ sa predavajem pozvanog autora, na temu "IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA".
 
Pitanja učesnici mogu postaviti pozvanim autorima ili u toku panela ili prilikom registracije za učešće na panel diskusiju.

Kotizacija za učešće: 5.990,00 RSD

Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom pretplatom ne plaćaju kotizaciju za učešće na panelima u našoj organizaciji. Za panele koji se održavaju samo u online formatu, za pretplatnike nema ograničenja ni broja učesnika panela.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft