Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

30.
decembar
2021.
Akcize

Zahtev za refakciju akcize u elektronskom obliku


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 130 od 29. 12. 2021 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

"Zahtev za refakciju akcize lica iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 4) ovog pravilnika podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a fizička lica zahtev za refakciju akcize na derivate nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog prostora mogu da podnesu i pismenim putem."
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft