Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

17.
maj
2022.
PDV

Uvoz opreme - poresko oslobođenje


Poreski tretman uvoza opreme koju Univerzitetski klinički centar Srbije dobija od Međunarodne agencije za atomsku energiju 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-229/2022-04 od 28.3.2022. god.)

Prema odredbi člana 26. tačka 1a) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć.

Na uvoz opreme koju Univerzitetski klinički centar Srbije dobija od Međunarodne agencije za atomsku energiju, ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz predmetne opreme vrši za račun Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, što znači da je Univerzitetski klinički centar Srbije u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim propisima, naveden kao vlasnik dobara koja se uvoze, kao i pod uslovom da se uvoz u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, što utvrđuje nadležni carinski organ.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft