Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

18.
april
2023.
PDV

Uvoz dobara koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora


Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-302/2023-04 od 29.03.2023. god.)

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz tač. 16a) i 16b) ovog stava.

Prema odredbi člana 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13)˗16g) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV.

 Izvor
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2022.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft