Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

10.
oktobar
2022.
Devizno poslovanje

Tarifa Narodne banke Srbije


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 7. 10. 2022 godine, objavljna je Odluka o izmenama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.
  1. TARIFNI BROJ 2: DEVIZNI POSLOVI I KREDITNI POSLOVI S INOSTRANSTVOM - tarifni stav 28;
  2. TARIFNI BROJ 4: POSLOVI KONTROLE POSLOVANjA BANAKA I POSLOVI NADZORA NAD POSLOVANjEM DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA - tarifni stav 12a. i 12b.;
  3. TARIFNI BROJ 5: POSLOVI NADZORA NAD OBAVLjANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA I POSLOVI NADZORA NAD DELATNOŠĆU DOBROVOLjNIH PENZIJSKIH FONDOVA - tarifni stav 46 i 47;
  4. TARIFNI BROJ 7: POSLOVI PLATNIH SISTEMA - tarifni stav 48g.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft