Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
januar
2022.
Veterinarska kontrola

Sporazum o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane sa Albanijom i Severnom Makedonijom


Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu

Dana 29. decembra 2021 godine, Sporazum o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, koji je sačinjen u Tirani 21. decembra 2021 godine, potvrdjen je Zakonom o potvrđivanju sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, br.27/21

Pored stavki utvrđenih Sporazumom, zakon sadrži još i sledeće zahteve: 

Listu V, Deo B, kojim se utvrđuje vrsta biljaka, biljnih proizvoda i drugih objekata uz koje se mora priložiti fitosanitarni sertifikat (pšenica, raž, razne vrste cveća, seme i sl)

Inspekcijske službe zemalja sprovode fizičke provere hrane, hrane za životinje I životinje, direktno do odredišne tačke, na carinskom terminal. 

Pošiljku hrane neživotinjskog porekla mora da prati potvrda koja sadrži osnovne podatke: zemlju porekla, naziv proizvoda, naziv proizvođača, proizvodnu partiju, rok trajanja, kao i rezultate ispitivanja sprovedenih akreditovanim metodama (ne starijih od 4 meseca), izdatih od ovlašćenih laboratorija, koje se nalaze na listi laboratorija zemalja potpisnica.

Pošiljku koju čine žive životinje, hrana životinjskog porekla, mešovita hrana, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla, mora da prati veterinarska sertifikat.

Ovaj Sporazum je na snazi u periodu od pet godina i automatski se produžava na godišnjem nivou.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft