Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
decembar
2021.
Akcize

Refakciju plaćene akcize na derivate nafte kada registrovana pretežna delatnost u APR-u nije prevoz lica i stvari


Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje privredni subjekt koristi u transportne svrhe za prevoz stvari (robe) u domaćem i međunarodnom saobraćaju, kada registrovana pretežna delatnost u APR-u nije prevoz lica i stvari, već delatnost 46.71 ˗ trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, pri čemu predmetno privredno društvo poseduje sve dozvole i licence nadležnog ministarstva saobraćaja za obavljanje delatnosti transporta, a derivate nafte kupuje na pumpama na teritoriji Republike Srbije 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00872/2021-04 od 16.11.2021. god.)

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, može da ostvari lice koje obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, uključujući i prevoz za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, nezavisno od činjenice koja delatnost je kao pretežna upisana u registar kojim se uređuje upis u registar privrednih subjekata, pri čemu je odlukom ili drugim internim aktom privrednog subjekta predviđeno obavljanje delatnosti javnog prevoza lica i stvari u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Pri tome, neophodno je da privredni subjekt, pored ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom, poseduje licencu za prevoz izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ukoliko je za obavljanje prevoza zakonom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju i prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza posedovanja licence.

Prema tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt koji je kao pretežnu delatnost u Agenciji za privredne registre upisao delatnost 46.71 ˗ trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, a obavlja i prevoz robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz robe, MIŠLjENjA SMO DA MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE  na derivate nafte ako iste koristi za transportne svrhe u cilju obavljanja delatnosti javnog prevoza stvari (robe) u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, ukoliko ispunjava i ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, pri čemu napominjemo da nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenično stanje i shodno tome postupa u okviru svoje nadležnosti.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft