Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

28.
avgust
2023.
PDV

Prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara


I
U skladu sa članom 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV  i člana 101. Pravilnika o PDV, prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, oslobođeme su od plaćanja PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Način i postupak ovog poreskg oslobođenja propisan je članom 101. Pravilnika o PDV.

U skladu sa članom 101. stav 1. Pravilnika o PDV, ako prevoznu uslugu vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV sa sedištem u Republici, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje:
  1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

  2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Ako je  prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji obvezniku PDV sa sedištem u Republici, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona ostvaruje obveznik PDV sa sedištem u Republici u svojstvu poreskog  dužnika, ako poseduje dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.) i račun pružaoca usluge prevoza.

Prema članu 101. stav 4. Pravilnika o PDV uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža obvezniku PDV sa sedištem u Republici smatra se usluga prevoza dobara od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3 . Zakona o PDV;

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza.

Članom 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV propisano je oslobođenje i za  prevozne usluge povezane sa izvozom dobara, a način i postupak članom 99. Pravilnika o PDV (posedovanje dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom,

II
Na usluge prevoza dobara koji se smeštaju u carinski postupak carinskog skladištenja, obračunava se i plaća PDV.

Ako prevoznu uslugu vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV sa sedištem u Republici, obračun PDV vrši obveznik PDV izvršilac prevoza i to na naknadu za celu relaciju od inostranstva do prvog odredišta u Republici Srbiji.

Ako je  prevozne usluge vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji obvezniku PDV sa sedištem u Republici, obračun PDV vrši obveznik PDV primaoc prevoznih usluga stranog lica u svojstvu poreskog dužnikaa iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft