Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

17.
jun
2022.
Carina

Prethodni pregled robe koja se nalazi u privremenom smeštaju


Roba koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije stavlja se pod carinski nadzor od momenta njenog unosa i može biti predmet carinske kontrole. Prema potrebi, određena roba može da podleže zabranama i ograničenjima koja su opravdana na osnovu, između ostalog, javnog morala, javnog poretka ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite životne sredine, zaštite nacionalnog blaga koje ima umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost i zaštite industrijske svojine i prava komercijalne svojine, kontrole prekursora, zabranama i ograničenjima koja se odnose na robu kojom se povređuju određena prava intelektualne svojine i na gotovinu, kao i na osnovu sprovođenja mera za očuvanje i upravljanje ribarstvom i mera trgovinske politike. Roba ostaje pod carinskim nadzorom koliko je neophodno da bi se utvrdio njen carinski status i ne izuzima se ispod carinskog nadzora bez dozvole carinskog organa.

Robu koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije doprema, odmah po njenom dolasku, određenoj carinarnici ili na bilo koje drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ ili u slobodnu zonu:
  1. lice koje je unelo robu u carinsko područje Republike Srbije;
  2. lice u čije ime ili za čiji račun lice koje je unelo robu u carinsko područje Republike Srbije istupa;
  3. lice koje je preuzelo odgovornost za prevoz robe nakon što je uneta u carinsko područje Republike Srbije.
Strana roba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnicii mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj. Isprave koje se odnose na robu u privremenom smeštaju podnose se carinskom organu ako je to propisano ili ako je neophodno za carinsku kontrolu.

Imajući u vidu da je Carinskim zakonom „privremeni smeštaj” definisan kao stavljanje strane robe privremeno pod carinski nadzor u period između njenog dopremanja carini i njenog stavljanja u carinski postupak ili ponovni izvoz, a da je u članu 118. stav 5. istog zakona propisano da držalac robe pod carinskim nadzorom može, uz dozvolu carinskog organa, u bilo kom trenutku pregledati robu ili uzeti uzorke, naročito kako bi odredio njeno tarifno svrstavanje, carinsku vrednost ili carinski status, proizlazi da je moguće izvršiti pregled (tzv.prethodni pregled) robe koja se nalazi u privremenom smeštaju pre stavljanjate robe u određeni carinski postupak.

S tim u vezi, treba imati u vidu da je članom 129. Carinskog zakona propisano da se deklarantu, na njegov zahtev, može odobriti da izmeni jedan ili više podataka iz deklaracije za privremeni smeštaj nakon njenog podnošenja. Izmene deklaracije se ne mogu odnositi na drugu robu, osim one koju je prvobitno obuhvatala. Pri tome, izmena nije moguća nakon što je:
  1. carinski organ obavestio lice koje je podnelo deklaraciju da namerava da pregleda robu;
  2. carinski organ utvrdio da su podaci iz deklaracije netačni.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft