Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

11.
septembar
2023.
PDV

Pravo da se PDV plaćen pri uvozu odbije kao prethodni porez


Da li obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu tih dobara odbije kao prethodni porez?
(
Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000158039 2023 10520
004 000 430 002 od 02.8.2023. god.
)

Obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV obračunat od strane carinskog organa, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu dobara odbije kao prethodni porez u poreskom periodu u kojem poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza dobara, pod uslovom da je reč o dobrima koja koristi, odnosno koja će koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Ako obveznik PDV ne ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u tom poreskom periodu, ovo pravo može da ostvari u nekom od narednih poreskih perioda, u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.


Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft