Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

28.
jun
2022.
PDV

Poreski tretman prometa bez naknade


Poreski tretman prometa bez naknade
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-268/2022-41 od 22.4.2022. god.)
|
Ako je obveznik PDV prilikom nabavke dobara imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet predmetnih dobara, odnosno PDV plaćen pri uvozu tih dobara, odbije kao prethodni porez (nezavisno od toga da li je to pravo i ostvario), ima obavezu da na promet bez naknade tih dobara obračuna PDV (pretpostavka je da u konkretnom slučaju nije reč o poklonima manje vrednosti).

Osnovicu za obračunavanje PDV čini nabavna cena tih ili sličnih dobara, u momentu prometa, bez PDV. Obračunati PDV plaća se na propisani način.

Međutim, ako obveznik PDV prilikom nabavke dobara nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, promet bez naknade tih dobara nije predmet oporezivanja PDV (PDV se ne obračunava i ne plaća).
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft