Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
decembar
2021.
Veterinarska kontrola

Otvoreni Balkan - saradnja u oblasti hrane i hrane za životinje


OTVORENI BALKAN - SARADNjA U OBLASTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE NA ZAPADNOM BALKANU

Otvoreni Balkan ima za cilj uspostavljanje ekonomske zone, odnosno povećanje trgovine i saradnje između tri zemlje u jugoistočnoj Evropi: Albanije, Severne Makedonije i Srbije.

Kako bi se omogućio nesmetan promet životinjama, hranom i hranom za životinje, biljem i biljnim proizvodima, ove tri zemlje potpisale su okvirni sporazum o kretanju robe, pristupu tržištu rada i saradnji u zaštiti od katastrofa, dok je uspostavljanje tehničkih uslova za multitrgovinu još uvek u pripremi.

Uvoz i izvoz, kao i tranzit ljudi i roba može da se obavlja samo u slučaju ako su ispunjeni uslovi bezbednosti hrane, zdravlja životinja i bilja, i ako se obezbedi neophodan nivo zaštite života i zdravlja ljudi.

Olakšanje trgovine odnosi se na:
  • Priznavanje rezultata ispitivanja akreditovanim laboratorijskim metodama kod živih životinja, hrane životinjskog i biljnog porekla, mešovitih proizvoda, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata i predmeta;
  • Pregled pošiljki hrane i životinja, nadležne službe zemalja obavljaće na najbližem mestu van graničnog prelaza, na carinskom terminalu, pod uslovom da unapred budu navedeni podaci od značaja kao što su zemlja porekla, naziv proizvoda, naziv proizvođača, proizvodna partija, rok trajanja, rezultati ispitivanja i dr;
  • Karantin za bilje i životinje biće dozvoljen na samom odredištu (u objektu, farmi), ukoliko se izvrši najava kroz službeno uspostavljen sistem, sa napred navedenim podacima;
  • Svaku pošiljku mora da prati odgovarajući zdravstveni sertifikat ili komercijalni dokument, koji će biti identičan za sve tri zemlje, sa istovetnim uslovima za uvoz i tranzit;
  • Troškovi vezani za kontrolu uvoza i izvoza, kao što su administrativne takse za službenu kontrolu i postupke carinske uprave biće ukinuti za većinu pošiljaka; očekuje se dodatni protokol;
Potpisivanje sporazuma je planirano do kraja godine, najkasnije u prvoj polovini januara 2022.godine, nakon usvajanja pravnih procedura kod zemalja korisnica, sa rokom trajanja od godinu dana.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft