Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

25.
jun
2022.
Carina

Otvaranja slobodnih carinskih prodavnica


Odobravanja otvaranja slobodnih carinskih prodavnica i snabdevanja istih kada je reč o domaćoj robi 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00590/2022-17 od 27.5.2022. god.)

Smatramo da se slobodne carinske prodavnice ne mogu otvarati radi prodaje isključivo domaće robe, budući da je članom 260. Carinskog zakona, između ostalog, propisano da se u slobodnim carinskim prodavnicama prodaje roba bez plaćanja carine, a podsećamo da su uvozne dažbine definisane kao carinske dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe (član 4. tačka 20) Carinskog zakona). Dakle, u slobodnim carinskim prodavnicama se može prodavati strana i domaća roba licima iz člana 260. stav 1. Carinskog zakona.

U pogledu Pravilnika o PDV, a imajući u vidu naše mišljenje da se u slobodnim carinskim prodavnicama može prodavati strana i domaća roba, smatramo da je za odobravanje otvaranja slobodne carinske prodavnice preduslov da postoji odobrenje za otvaranje carinskog skladišta, u koje bi se smeštala strana roba namenjena snabdevanju slobodnih carinskih prodavnica. Što se tiče domaće robe, carinski organ može odobriti smeštaj domaće robe u carinskom skladištu i za tu robu se ne smatra da je u postupku carinskog skladištenja. Prema tome, domaća roba namenjena snabdevanju slobodnih carinskih prodavnica, može se u slobodne carinske prodavnice otpremati iz carinskog skladišta (ako je carinski organ odobrio smeštaj domaće robe u carinskom skladištu), a može se i neposredno otpremati u slobodne carinske prodavnice (bez prethodnog smeštaja u carinsko skladište), što je u skladu sa Pravilnikom o PDV.

 
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft