Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

21.
septembar
2022.
PDV

Osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti tih dobara


Određivanje osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti tih dobara
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-321/2022-04 od 05.7.2022. god.)

Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV ˗ isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja, bez PDV.

U osnovicu za obračunavanje PDV ne uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga, iznosi koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu i ako su ti iznosi posebno evidentirani, kao i iznosi koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani.

Napominjemo, propisima kojima se uređuje PDV nije predviđen drukčiji način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti tih dobara.

Izvor:   
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, juli - avgust 2022.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft