Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

17.
septembar
2022.
Carinska tarifa

Objašnjenja za svrstavaje proizvoda po nomenklaturi carinske tarife


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 356 od 16. 9. 2022 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije.

8711 60 10 bicikli, tricikli i kvadricikli, s pedalama potpomognutim pomoćnim električnim motorom kontinuirane nazivne snage ne veće od 250 W

U ovaj se podbroj svrstavaju električni bicikli s pedalama, koji omogućuju različite ‚načine vožnje’: a) vožnja pedalama potpomognuta električnim motorom, b) klasična vožnja pedalama (bez ikakve pomoći električnog motora) ili c) puni električni pogon. Način vožnje može se promeniti npr. upotrebom upravljačke jedinice postavljene na upravljač bicikla ili putem aplikacije za mobilni telefon.

8711 60 90 ostalo

Napomena s objašnjenjem uz podbroj 8711 60 10 primjenjuje se mutatis mutandis i na bicikle s pedalama s pomoćnim električnim motorom. U "Službenom listu Evropske unije" broj C 350 od 13. 9. 2022 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije.


„Ti podbrojevi ne uključuju ni proizvode koji se upotrebljavaju kao zaštitni poklopci kućišta za punjenje bežičnih slušalica. Poklopci su oblikovani tako da štite kućište za bežično punjenje spolja i prodaju se u mnogo različitih modela (sačinjeni od jednog ili dva dela, od različitih materijala i u različitim bojama, s uzorkom, sa slikama ili tekstom, mogu se kombinovati s karabin kukama itd.). Ti se poklopci kućišta za punjenje bežičnih slušalica svrstavaju prema materijalu od kog su izrađeni.U "Službenom listu Evropske unije" broj C 233 od 16. 6. 2022 godine, objavljene su Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije.

i rasvetni lanci, vrste koja se koristi za božićno drvo 

Ovaj tarifni podbroj obuhvata rasvetne lance, vrste koja se koristi za božićno drvo. Karakteristike tih proizvoda, kao što su dužina lanca, vrsta svetala, udaljenost između sijalica, poseban oblik sijalice (standardne ili tematski prilagođene za božićne dane) i jednostavno rukovanje za stavljanje na božićno drvo, upućuju na to da su prvenstveno/uglavnom namenjeni za ukrašavanje božićnog drveta rasvetom.

Sijalice tematski prilagođene za božićne dane mogu imati oblik snežnih pahuljica, zvezda, ledenih siga ili drugih motiva zimskog razdoblja; povezanost s dugom tradicijom nije potrebna.

Primeri proizvoda koji se svrstavaju u podbrojeve 9405 31 00 i 9405 39 00 kao "rasvetni lanci, vrste koje se koriste za božićno drvo":
  • Svetlosna mreža koja se sastoji od tamnozelenih električnih kablova s ugrađenih 160 prozirnih sijalica sa žarnom niti (1,5 V/0,5 W), spojenih tako da čine mrežu dimenzija 320 × 150 cm. Veličina mreže omogućava njeno jednostavno postavljanje na božićno drvo. Boja kabla i pojedinačni otvori mreže veličine 19 × 19 cm omogućavaju da se mreža preko grana povuče unutra tako da su žice i sijalice nakon paljenja sijalice skriveni, a svetlost prolazi iznutra prema van čime se dobija ujednačen dekorativni efekat.(vidi sliku)
  • Rasvetni lanac dužine 55 m koji se sastoji od električnog kabla s 240 sijalica za žarnom niti (2,5 V/0,25 W). Udaljenost između sijalica je 21 cm. Rasvetni lanac namenjen je za upotrebu i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. (vidi sliku)
Ovi tarifni podbrojevi isključuju rasvetne lance koji nisu prvenstveno namenjeni za ukrašavanje božićnog drveta, nego za razne dekorativne svrhe tokom cele godine, na primer za ukrašavanje kuća, balkona, mesta venčanja, vrtova ili manjih predmeta kao što su venci, zasađene biljke ili stolovi. Isto tako, ovim podbrojevima nisu obuhvaćeni rasvetni lanci s motivima bundeva ili srca jer takvi proizvodi nisu povezani s Božićem.

Primeri proizvoda koji se svrstavaju u podbroj 9405 4x kao ‚ostale električne svetiljke i rasvetna tela’:
  • Zavesa od LED sijalica u obliku venca (različitih dužina) izrađena od dva izolovana električna kabla, s nizovima različitih dužina (30-70 cm) koji sa venca vise u razmacima od približno 15 cm. Nizovi ukupno imaju približno 200 LED izvora svetlosti. Venac je opremljena priključnim kablom i transformatorom. (vidi sliku)
  • Rasvetni lanac s mikro LED sijalicama, ukupne dužine 240 cm, koji se sastoji od metalne žice i 40 izvora svetlosti međusobnog razmaka 5 cm, napajan baterijom (vidi sliku)
  • Rasvetni lanac s mikro LED sijalicama, ukupne dužine 860 cm (od čega je 500 cm priključni kabal), koji se sastoji od metalne žice i 360 izvora svetlosti međusobnog razmaka 1 cm. Rasvetni lanac je opremljen transformatorom.” (vidi sliku)
9113 Remeni i narukvice za ručne satove te delovi za njih 

Ovaj tarifni broj obuhvata sve vrste remena i narukvica za ručne satove koje se koriste za pričvršćivanje svih vrsta ručnih satova na ručni zglob. To uključuje remene i narukvice za:
  • ručne satove i takozvane ‚pametne ručne satove’ iz tarifnih brojeva 9101 i 9102; i 
  • takozvane ‚pametne ručne satove’ iz tarifnog broja 8517 (uključujući remene i narukvice opremljene posebnim adapterima ili zaštićenim zatvaračima za pričvršćivanje isključivo na određeni ‚pametni ručni sat’. 
Svrstavanje na nivou podbroja određuje se prema materijalu od kojeg je proizvod izrađen. Remeni i narukvice koji su izrađeni od različitih materijala svrstavaju se prema materijalu koji im daje bitan karakter u smislu Osnovnog pravila 3 (b).” 
 
8517 79 00 ostalo 
 
U ovaj se podbroj ne svrstavaju zasebno prijavljeni remeni i narukvice koji služe za pričvršćivanje takozvanih ‚pametnih ručnih satova’ iz tarifnog broja 8517 na ručnom zglobu (tarifni broj 9113). Čak i ako su opremljeni posebnim adapterima ili zaštićenim zatvaračima za pričvršćivanje isključivo na određeni ‚pametni ručni sat’, remeni i narukvice ostaju svrstani u tarifni broj 9113.” 


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 104 od 26.03.2021 godine, objavljena je Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije.
 
Tarifni podbroj  9506 69 90:

"Ovaj podbroj, međutim, isključuje tzv. ‚antistres loptice’ koje su istog oblika kao i loptice i mogu biti ukrašene na različite načine. Obično su izrađene od plastike ili gume i dizajnirane su za višekratno stiskanje u ruci kao antistresnu vežbu. ‚Antistres loptice’ i slični ‚antistres proizvodi’ različitih oblika i dizajna svrstavaju se u tarifni broj 9503 .”


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 383 od 13.11.2020 godine, objavljena je Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije.

Tarifni broj 4202
"Ovaj tarifni broj uključuje i male torbice koje se sastoje od listova od plastične mase s mehanizmom za zatvaranje (na primer, s patentnim zatvaračem) namenjene za dugotrajnu uporabu. Obično imaju pojačane rubove (na primer, od plastične mase ili tekstila) ili prošivene šavove. Mogu se upotrebljavati, na primer, kao toaletne torbice, pernice ili torbice za dokumenta te mogu biti opremljene ručkom ili vrpcom za vešanje.

U ovaj se tarifni broj ne svrstavaju male, jednostavne torbice koje se sastoje od listova od plastičnih masa sa zatvaračem, a koje nisu namenjene za dugotrajnu uporabu. Te su torbice jednostavno spojene na rubovima, bez pojačanja (na primer, nemaju ojačane rubove od tekstila ili plastične mase ni šavove). Mogu imati preklop na dnu i/ili bočnim stranama i obično imaju jednostavan plastični klizni zatvarač. Mogu biti opremljene malom ručkom ili vrpcom za vešanje. Svrstavaju se prema materijalu od kojeg su izrađene (svrstavanje u Glavu 39)."
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft