Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
decembar
2021.
Akcize

Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. 12. 2021 godine


Ukazujemo obveznicima akcize – proizvođačima akciznih proizvoda da su shodno članu 26. Zakona o akcizama, dužni da sa stanjem na dan 31.12.2021 godine, izvrše popisa zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta.

Popis zaliha akciznih proizvoda vrši se posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda.

Popisne liste sa stanjem na dan 31.12. 2021 godine za svako skladište, uključujući i akcizno skladište, posebno po svakoj vrsti akciznih proizvoda, obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda je dužan da dostavi Poreskoj upravi najkasnije do 31.1.2022 godine.

Ako obveznik – proizvođač akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha akciznih proizvoda kazniće se za prekršaj iz člana 178b stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, novčanom kaznom, i to:
  • u visini trostruke vrednosti ukupnog prometa tog akciznog proizvoda koji je ostvario u prethodnih šest meseci;
  • odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara.
Ako obveznik ne dostavi popisne liste Poreskoj upravi kazniće se za prekršaj iz člana 178a stav 1. tačka 3)  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, novčanom kaznom i to:
  • pravno lice u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu  u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara;
  • preduzetnik u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft