Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

20.
novembar
2023.
Carina

NCTS faza 5


Od septembra ove godine Uprava carina Srbije je počela sa primenom pilot projekta NCTS faza 5. Reč je o unapređenom kompjuterizovanom tranzitnom carinskom sistemu, koji ima za cilj dalje usaglašavanje carinskih procedura između Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku (Švajcarske, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Severne Makedonije, Turske, Velike Britanije i Ukrajine).

U odnosu na postojeće sisteme NCTS faza 5 podrazumeva nadgradnju i izmenu brojnih funkcionalnosti, a promene će, između ostalog, obuhvatiti i nova struktura tranzitne deklaracije, nove tipove deklaracija, novu strukturu elektronskih poruka, podataka i oznaka koji se razmenjuju, a biće uvedene i nove uloge carinskih ispostava.

Privrednici će putem ovog sistema komunicirati elektronski i tako razmenjivati podatke i informacije o konkretnom tranzitnom postupku. Carinska služba će podatke o svim carinskim postupcima preko elektronskih poruka razmenjivati kako sa ostalim carinskim službama tako i sa Evropskom komisijom, čime će omogućiti kontinuirano i nesmetano kretanje robe od mesta otpreme do mesta odredišta.

Najveća promena odnosi se na strukturu tranzitne deklaracije. Naime, do sada je tranzitna deklaracija imala dva nivoa i to nivo zaglavlja i nivo naimenovanja. Nova struktura tranzitne deklaracije podrazumeva da postoje nivo tranzitne operacije, nivo pošiljke, nivo pojedinačne pošiljke i nivo naimenovanja pojedinačne pošiljke. Jedna tranzitna deklaracija može da ima 999 pojedinačnih pošiljaka, a svaka pojedinačna pošiljka 9 999 naimenovanja. Takođe sa početkom primene nove faze 5 NCTS nastaje i obaveza unošenja tarifnih oznaka u tranzitnu deklaraciju.  
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft