Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

18.
januar
2023.
Carina

Ekspresne pošiljke


Da li se prilikom sprovođenja pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama, pošiljke mogu puštati po najavnom manifestu? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00945/2022-17 od 05.12.2022. god.)

Prilikom sprovođenja pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama, pošiljke iz člana 421. stav 3. tač. 1), 2) i 3) Uredbe mogu se puštati isključivo po konsolidovanom (zbirnom) manifestu, koji predstavlja pojednostavljenu deklaraciju.

Takođe, što se tiče konstatacije da je u Predlogu projekta za pojednostavljenje postupka sa ekspresnim pošiljkama navedeno da će se roba iz grupe 3 puštati po nepotpunoj deklaraciji, a iz grupe 1 i 3 na osnovu najavnog manifesta, ističemo da Predlog projekta ne predstavlja pravno obavezujući propis, kao i da organi državne uprave postupaju u okviru i na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft