Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

WEB SEMINAR

DOZVOLE UVERENJA I SAGLASNOSTI ZA IZVOZ, UVOZ I TRANZIT ROBE

Odlukom o određivanju robe za za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava je propisan spisak roba za koju je prilikom uvoza i/ili izvoza neophodno pribaviti i carinskom organu priložiti ispravu koju izdaje ministarstvo, telo imenovano od strane određenog ministarstva ili neki drugi državni organ:

 1. naoružanje i vojna oprema;
 2. hemikalije; 
 3. droge i psihotropne supstance;
 4. lekovi i medicinska sredstva; 
 5. supstance koje oštećuju ozonski omotač i CITES;
 6. izvore jonizujućeg zračenja;
 7. oprema pod pritiskom; 
 8. kontejneri za komprimovane ili tečne gasove;
 9. radio i telekomunikaciona opremu; 
 10. kulturna dobra;
 11. otpad;
 12. sanitarna, fitosanitarna i veterinarska uverenja.

Na ovom webinaru pozvani autor će dati kraći osvrt na vrste isprava koje se priložu u carinskom postupku i koji su organi nadležni za izdavanje propisanih isprava.

 

U panel diskusiji, koja sledi nakon ovog izlaganja, učesnici webinara će moći da učestvuju u diskusiji, postave pitanja i na taj način razreše dileme koje imaju u svakodnevnom radu.

Učestvuje: Jasminka Gajić, Uprava carina Datum: 24.06.2021 godine

Vreme: 10.00 - 12.00 sati 

Kotizacija za web seminar: 5,990,00 RSD

Privredni subjekti sa plaćenom godišnjom preptlatom imaju besplatana pristup webinaru.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft