Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

24.
oktobar
2023.
Carina

Strana roba koja treba da se uništi


Obaveštenje o stranoj robi koja je bez nadzora i nezaštićena i za koju se navodi da je upućen poziv nadležnim organima da preuzmu robu do konačnog rešenja statusa iste 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000178054 2023 10520 017 000 460 021 od 11.9.2023. god.)

Članom 172. stav 1. Carinskog zakona propisano je da carinski organ u skladu sa carinskim i drugim propisima preduzima sve neophodne mere, uključujući oduzimanje i prodaju robe, ili uništavanje robe u slučaju ako jedna od obaveza utvrđenih carinskim propisom koje se odnose na unošenje strane robe na carinsko područje Republike Srbije nije ispunjena ili je roba izuzeta ispod carinskog nadzora.

stavu 3. istog člana propisano je da ako je za robu koja treba da se uništi, ustupi državi, privremeno oduzme ili oduzme već podneta deklaracija, evidencija uključuje pozivanje na broj deklaracije, a carinski organ poništava tu deklaraciju.

stavu 4. pomenutog člana propisano je ko snosi troškove:.

Na kraju, članom 109. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona je propisano da se carinski dug pri uvozu ili izvozu gasi ako je roba koja podleže plaćanju uvoznih ili izvoznih dažbina uništena pod carinskim nadzorom ili ustupljena državi.
 
propisa, septembar 2023.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft