Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

23.
oktobar
2023.
Devizno poslovanje

Naplata izvoza robe od drugog nerezidenta


Članom 33. Zakona o deviznom poslovanju (dalje: Zakon) propisano je da rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu, pod uslovom da je taj posao dozvoljen ovim zakonom. U tom smislu, nema smetnji da rezident naplatu izvoza robe izvrši od drugog nerezidenta, a ne od nerezidenta koji je naveden kao strani kupac na carinskim dokumentima.

Savet je da se promene (raskid jednog ugovora i zaključenje drugog, novog ugovora), isprati i adekvatna ugovorna, poslovna i komercijalna dokumentacija, koja bi bila stavljena na uvid u slučaju eventualne kontrole deviznog poslovanja.

Što se tiče načina realizacije poslova iz člana 33. Zakona, isti se mogu vršiti alternativno: na osnovu ugovora zaključenog između svih učesnika u poslu ili na osnovu izjave rezidenta da je obavešten o izvršenom prenosu potraživanja između dva nerezidenta, odnosno da je saglasan sa prenosom dugovanja između dva nerezidenta, što bi bio slučaj u opisanoj situaciji. Prema članu 33. stav 4. Zakona, ugovor, odnosno izjava rezidenta naročito sadrži identifikacione podatke o svim učesnicima u poslu, podatke o osnovu po kome je nastalo potraživanje i dugovanje iz osnovnog posla i podatke o valuti i iznosu potraživanja i dugovanja koji su predmet poslova iz člana 33. Zakona. Najzad, tačkom 53. Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom  propisano je da je banka dužna da, u slučaju da rezident naplatu, odnosno plaćanje vrši drugom nerezidentu, a ne onom kome duguje, odnosno od koga potražuje po tekućem ili kapitalnom poslu (član 33. Zakona), u polje posebne oznake na nalogu platnog prometa sa inostranstvom upiše „2“, kao i da navede šifru osnova za osnovnu transakciju – tekući ili kapitalni posao.

Podsećamo da su rezidenti dužni da o svim promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom izveste Narodnu banku Srbije u skladu sa odredbama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, što može biti od značaja ukoliko je od izvoza robe proteklo više od godinu dana, u kom slučaju se takav posao smatra kreditnim poslom sa inostranstvom iz člana 4. Zakona.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft