Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

13.
novembar
2023.
Pravila o poreklu robe

Ko izdaje EUR1 za stranu robu u carinskom skladištu?


U slučaju da dobavljači dovezu robu u jedno skladište, pa se sve to utovari u jedan kamion, ko izdaje EUR1?

Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi zemlje/teritorije iz koje se roba izvozi na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

Ukoliko izvoznik nije istovremeno i proizvođač robe on treba od svojih dobavljača da traži da mu dostave izjavu dobavljača za robu sa preferencijalnim poreklom (dokaz o poreklu na domaćem tržištu), kako bi izvoznik mogao svom carinskom organu da dokaže da pošiljka koju izvozi ima preferencijalno poreklo. U izjavi dobavljača između ostalog stoji i da će dobavljač dostaviti carinskom organu sve dokaze koji potvrđuju da je u pitanju roba sa preferencijalnim poreklom kada carinski organ to zahteva.

Pre nego što se podnese zahtev carinskom organu za izdavanje sertifikata EUR.1, prethodno treba da pribavi od svojih dobavljača izjave dobavljača ("Suppliers declarations").

Napominjem da u EU postoji sistem tzv. centralizovanog carinjenja, tako da roba može biti izvozno ocarinjena u jednoj zemlji članici EU, a da se otprema iz druge zemlje članice EU, a to ima uticaja i na izdavanje sertifikata EUR.1 ili nekog drugog dokaza o poreklu (izjava o poreklu ovlašćenog izvoznika ili izjava o poreklu običnog izvoznika), jer će dokaz o poreklu npr. sertifikat EUR.1 u ovom slučaju biti izdat u zemlji gde je roba izvozno ocarinjena.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft