Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

31.
oktobar
2023.
PDV

Da li dolazi do dvostruko oporezivanje prevoznih usluga?


Prema članu 24, stav 1. tačka 6) Zakona o PDV, PDV se ne plaća, između ostalog, i na prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona.

Prema članu 79, stav 6. Pravilnika o PDV smatra se da je vrednost prevoznih usluga povezanih sa uvozom dobara sadržan u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, ako se na uvoz tih dobara obračunava PDV u skladu sa Zakonom, pod uslovom da obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik poseduje:
  1. dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

  2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom, ako je uslugu pružio obveznik PDV, odnosno račun ako je uslugu pružilo strano lice koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV.
Prema članu 24, stav 1. tačka 6) Zakona o PDV, PDV se ne plaća, između ostalog, i na promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja.

U skladu sa navedenim člановима Zakona i Pravilnika, a s obzrom da se na carinski postupak carinskog skladištenja PDV ne obračunava i ne plaća, obveznik PDV koji vrši prevoz dobara dužan je da na naknadu za izvršeni prevoz obračuna PDV. Obračunati PDV na prevozne usluge, obveznik PDV korisnik prevoznih usluga može da odbije kao prethodni porez  u istom poreskom periodu kada je PDV obračunat, ako ispunjava uslove iz člana 28. Zakona o PDV. 

U slučaju kada se uvezena dobra koja se nalaze u carinskom postupku carinskog skladištenja, stavljaju u slobodan promet na koji se plaća PDV, nadležni carinski organ neće obračunati PDV na vrednost previznih usluga jer su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje iz člana 24. сtav 1. тačka 1) Zakona o PDV.

Prema tome, u konkretnom slučaju ne dolazi do dvostrukog oporezivanja prevoznih usluga, a takođe korisnik prevoznih usluga ne trpi poreski teret zbog obračunatog PDV prilikom carinskog postupka carinskog skladištenja, jer obračunati PDV može da odbije kao prethodni porez, i to u istom poreskom periodu kada je PDV obračunat.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft