Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

SAVETOVANJE

Savetovanje, 19. SEPTEMBAR 2019 Beograd


 POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI U NOVIM CARINSKIM PROPISIMA

I Dodela stasusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO)

 • Vrste odobrenja za AEO
 • Kriterijumi neophodni za dobijanje statusa AEO
 • Provera kriterijuma
 • Ispitivanje kriterijuma
 • Ukidanje odobrenja
 • Povlastice za ovlašćenog privrednog subjekta  
II "Kućno carinjenje" za špeditere

Predavači:
Snežana Karanović, Ministarstvo finansija
Predstavnik Uprave carina 

Savetovanje se održava u Beogradu

Datum: 19 . septembar 2019 godine


Mesto
: NBGP Properties apartmani


Vreme:
10:00 – 16:00

Kotizacija za savetovanje: 11.990,00 RSD 

 

BESPLATNO za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretplatom.

KONTAKT TELEFON:  +381 (69) 112 03 06

E-mail:  savetovanje@commercium.r
 


Savetovanje, SEPTEMBAR* 2019 Beograd


 
Tihomir Bogićević:

I PRIMENA PRAVILA O POREKLU ROBE

 • "PUNA KOMULACIJA" porekla
 • Revizija PEM konvencije - pregled najvaznijih izmena

Nadica Pantović:

 

I NOVINE KOJE CARINSKI ZAKON I PRATEĆI PROPISI UVODE U CARINSKOJ POLITICI

 • Carinska tarifa
 • obavezujuća obaveštenja;
 • autonomne mere;
II PRIMENA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA TURSKOM


Savetovanje se održava u Beogradu

Datum: SEPTEMBAR* 2019 godine (*tačan datum održavanja ovog savetovanja ćemo naknadno objaviti)


Mesto
: NBGP Properties apartmani


Vreme:
10:00 – 16:00

Kotizacija za savetovanje: 11.990,00 RSD 

 

BESPLATNO za privredne subjekte sa plaćenom godišnjom pretplatom.

KONTAKT TELEFON:  +381 (69) 112 03 06

E-mail:  savetovanje@commercium.rs

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft