Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

25.
jul
2022.
Logistika i spedicija

Uredba o o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila


Uprava carina je svojim aktom broj 148-35-012-01-64/4/2022 od 28. 6. 2022 godine, dala uputstvo carinarnicama za primenu Uredbe o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila.

Član 13. Uredbe - "Brodari, brodski agenti i lučki operateri blagovremeno, a najkasnije 12 časova pre dolaska plovila na granični prelaz, obaveštavaju državne organe iz člana 3. ove uredbe o ulasku, odnosno izlasku plovila koja prelaze državnu granicu."
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft