Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

8.
maj
2023.
Carinska tarifa

Svrstavanje - tarifni broj 9401


U "Službenom listu Evropske unije" broj C164 od 8. 5. 2023. godine, objavljenja je Presuda Suda od 9. marta 2023. godine - Zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Podbroj 9401 90 80 - Delovi automobilskih sedišta - Mreža za izradu džepova smeštenih na zadnjem delu sedišta - Zaštita unutrašnjosti sedišta”

Izreka
Tarifni broj 9401 kombinovane nomenklature koja se nalazi u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1101/2014 оd 16. oktobra 2014., Uredbe Komisije (EU) 2015/1754 оd 6. oktobra 2015. i Uredbe Komisije (EU) 2016/1821 оd 6. oktobra 2016.,

treba tumačiti na način da:

pojam „delovi” automobilskog sedišta ne obuhvata robu koja nije neophodna da bi takvo sedište moglo imati svoju funkciju.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C112 od 27.3.2023. godine, objavljenja je Presuda Suda od 9. februara 2023. godine - Zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Tarifno svrstavanje - Tarifni broj 9401 - Opseg - Ležajevi na naduvavanje (air loungers)

Izreka:
Tarifni broj 9401 Kombinovane nomenklature koja se nalazi u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. oktobra 2016., treba tumačiti na način da ne obuhvata vrstu ležaja na naduvavanje koji se sastoji od unutrašnje cevi od plastične mase i spoljnog dela presvučenog tekstilnim materijalom.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C112 od 27.3.2023. godine, objavljenja je Presuda Suda od 9. februara 2023. godine - Zajednička carinska tarifa - Kombinovana nomenklatura - Tarifno svrstavanje - Podbrojevi 7616 99 90 i 8609 00 90 - Tubular Transport Running-system (TubeLock) - Pojam „kontejner”

Izreka:
Tarifni podbroj 8609 00 90 kombinovane nomenklature koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1001/2013 оd 4. oktobra 2013.,

treba tumačiti na način da:

u njega ne spada sistem za prevoz cevi koji se sastoji od nekoliko parova aluminijumskih profila za dizanje, između kojih su uspravno položene cevi koje su predviđene za prevoz, s obzirom na to da su ti parovi profila međusobno povezani pomoću dvaju čeličnih stupova opremljenih obručima pa se druge cevi zatim mogu po istoj metodi polagati sve dok se ne ukrca željena količina cevi za prevoz, čime je proizvod, a utovar se zatim vrši tako što se u profile za dizanje pričvrste čelični lanci (kroz obruče) koji se nalaze na svakoj od četiri strane tereta, kako bi se olakšalo rukovanje njime, a na sudu koji je uputio zahtev je da to proveri.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C228 od 14.06.2021 godine, objavljenja je Presuda Suda od 22. aprila 2021. - Utvrđenje carinske vrednosti - Transakcijska vrednost - Prilagođavanje - Cena koja uključuje isporuku na granici”

Izreka
Član 29 stav 1 i član 32 stav 1 tačku (e) podtačku i Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakonu Zajednice te član 70 stav 1 i član 71 stav 1 tačku (e) podtačku i Uredbe (EU) br. 952/2013 Evropskog parlamenta i Veća od 9. oktobra 2013. o Carinskom zakonu Unije treba tumačiti na način da u svrhu određivanja carinske vrednosti uvezene robe njenoj transakcijskoj vrednosti nije potrebno dodati troškove koje je stvarno snosio proizvođač radi prevoza te robe do mesta na kojem je ona unesena u carinsko područje Evropske unije ako u skladu s dogovorenim uslovima isporuke obvezu placanja tih troškova ima proizvođač, i to čak i kad navedeni troškovi premašuju cenu koju je stvarno platio uvoznik, ako ta cena odgovara stvarnoj vrednosti navedene robe, što je na sudu koji je uputio zahtev da proveri.


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 287 od 31.08.2020 godine, objavljena je Presuda Suda - Utvrđenje carinske vrednosti –Tantijeme koje se odnose na robu čija se vrednost utvrđuje – Tantijeme koje su „uslov prodaje” robe čija se vrednost utvrđuje – Tantijeme koje je kupac platio svom društvu majci na ime naknade za znanje i iskustvo potrebno za proizvodnju finalnog proizvoda – Roba pribavljena od trećih osoba koja predstavlja sastojak koji treba ugraditi u licencirani proizvod)

Izreka 
Član 32. stav 1. tačku (c) Uredbe Veća (EEZ) br. 2913/92 od 12. oktobra 1992. o Carinskom zakonu Zajednice, u vezi s članom 157. stavom 2., članom 158. stavom 3. i članom 160. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. jula 1993. o utvrđivanju odredaba za sprovođenje Uredbe br. 2913/92, treba tumačiti na način da srazmerni deo iznosa tantijema koje je društvo platilo svojom društvu majci kao nalnadu za pružanje znanja i iskustva radi proizvodnje finalnih proizvoda treba uključiti u cenu koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu, u okolnostima u kojima je ta roba namenjena unošenju, pored ostalih delova, u sastav navedenih finalnih proizvoda, te ih je prvo društvo pribavilo od prodavca koji su različiti od njegovog društva majke, kada       
  • tantijeme nisu bile uključene u cenu koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za navedenu robu; 
  • se tantijeme odnose na uvezenu robu, što pretpostavlja postojanje dovoljno uske veze između tantijema i te robe; 
  • plaćanje tantijema predstavlja uslov za prodaju navedene robe, tako da, u odsustvu tog plaćanja, ne bi došlo do zaključenja ugovora o prodaji u odnosu na tu uvezenu robu, a pa ni do njene isporuke, i
  • moguće je izvršiti odgovarajuću raspodelu tantijema na osnovu objektivnih i merljivih podataka, 
što je na sudu koji je uputio zahtev da proveri, vodeći računa o svim bitnim elementima, posebno pravnim i činjeničnim vezama između kupca, prodavca i davaoca licence. 
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft