Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

19.
januar
2022.
PDV

Obračun PDV na naknadu za usluge zakupa skladištnog prostora


Pitanje:

Privredno društvo iz Srbije zakupilo je skladišni prostor u inostranstvu. Ovaj prostor koristi za skladištenje svoje robe (sirovina i repromaterijala) koju kasnije uvozi u Republiku Srbiju.

Vlasnik prostora, zakupodavac, je strano pravno lice.

Ugovorena je naknada, cena po kvadratnom metru iskorišćenog skladišnog prostora.
 
Da li je privredno društvo iz Srbije obveznik PDV na naknadu za usluge zakupa?
 
ODGOVOR

Prema članu 3. Zakona o PDV predmet oporezivanja PDV su:
  1. isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
  2. uvoz dobara u Republiku.
Iz citirane odredbe zakona proizilazi da predmet oporezivanja sa PDV mogu biti samo promet dobara i pružanje usluga koje su izvršene u Republici. Isporuke dobara i pružanje usluga čije je mesto prometa inostranstvo nisu predmet oporezivanja sa PDV.

Utvrđivanje mesta prometa dobara propisano je članom 11. Zakona o PDV, a mesto prometa usluga članom 12. Zakona o PDV.

Prema članu 12. stav 6. tačka 1) Zakona o PDV, mesto prometa za usluge  u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti, smatra se mesto u kojem se nepokretnost nalazi.

Prema članu 32. stav 1. tačka 9) Pravilnika o PDV, uslugama u vezi sa nepokretnostima iz člana  12. stav 6. tačka 1) Zakona o PDV, smatraju se, pored ostalih, i iznajmljivanje, odnosno davanje na korišćenje nepokretnosti.

Prema tome, a saglasno navedenim članovima Zakona i Pravilnika, mesto prometa usluga  zakupa skladištnog prostora određuje se prema mestu gde se skladište nalazi. To u konkretnom slučaju je inostranstvo.

S obzirom da je u konretnom slučaju mesto prometa usluga zakupa skladištnog prostora inostranstvo, ta usluga nije predmet oporuzavanja sa PDV, odnosno na naknadu za usluge zakupa skladištnog prostora ne obračunava i ne plaća se PDV.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft