Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
decembar
2021.
PDV

Izdavanje opšte potvrde o poreskom oslobođenju


Da li postoji pravni osnov za izdavanje opšte potvrde o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije određenog projekta?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-23/2021-04 od 01.11.2021. god.)

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i Pravilniku o porezu na dodatu vrednost, ne postoji pravni osnov za izdavanje opšte potvrde o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije određenog projekta.

Kada je reč o uvozu dobara, poresko oslobođenje iz člana 26. tačka 1) Zakona (koje je u vezi sa poreskim oslobođenjem iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona) može da se ostvari na osnovu posebne potvrde o poreskom oslobođenju za uvoz dobara koju izdaje Poreska uprava na zahtev poreskog dužnika. S tim u vezi, u slučaju kada je za uvoz dobara poreski dužnik obveznik PDV koji za svoj promet može ostvariti poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, taj obveznik PDV ˗ poreski dužnik može ostvariti i poresko oslobođenje za uvoz dobara iz člana 26. tačka 1) Zakona (koje je u vezi sa poreskim oslobođenjem iz člana 24. stav 1. Tačka 16v) Zakona).

Izvor:    Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2021
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft